Gratis SAM Security Scan

Bij het afsluiten van een CyberClear by Hiscox verzekering krijgt een ondernemer een gratis SAM security scan aangeboden door SecureMe2.

Hiervoor zal het SAM Cyber Alarm twee weken kosteloos geplaatst worden om inzicht te geven in de dreigingen die zich in het netwerk van de klant bevinden. Met dit inzicht kunnen bestaande kwetsbaarheden worden opgelost en het risico op datalekken worden verminderd.

Naast een inbraak- en brandalarm moet elke organisatie een Cyber Alarm installeren. Net als preventieve maatregelen is detectie een noodzaak geworden.

De Security Scan, de voordelen:

 • Kosteloos voor twee weken
 • Snel te installeren *
 • Minimale voorbereiding- en begeleidingstijd *
 • Inzicht in de eff ectiviteit van de huidige security maatregelen
 • Voorzetting van SAM tegen gereduceerd tarief

* Afhankelijk van de complexiteit van het netwerk.

Bekijk de brochure

How werkt het?

Het SAM Cyber Alarm detecteert van alle aangesloten apparatuur in uw netwerk (servers, computers, printers, ip-camera’s, Internet-ofThings etc.) of het kwaadaardig gedrag vertoont. Op basis van de communicatie van een apparaat in het netwerk is met grote zekerheid vast te stellen of dit ‘normaal’ of kwaadaardig gedrag is. Zodra er een verhoogd risico geconstateerd wordt gaat er een alarm af in de vorm van een e-mail met detailinformatie. Er kunnen dan maatregelen worden getroffen

Een firewall en anti-virus is niet meer voldoende om een organisatie weerbaar te maken tegen cybercriminialiteit.

Kiest u voor de zekerheid van CyberClear by Hiscox dan kunt u tot 2 maanden na ingangsdatum van uw verzekering gebruik maken van de SAM Security Scan.

Security Rapportage met daarin:

 • Evaluatiegesprek en bespreking rapportage
 • Samenvatting van bevindingen
 • Totaal aantal meldingen per risico-profiel
 • Aantal systemen met (cyber-)alarm meldingen
 • Top 10 categorieën van alarm meldingen
 • Top 10 apparatuur met kwaadaardig gedrag
 • Overzicht gebruikte internet diensten
 • Mogelijk te nemen maatregelen

Bekijk de brochure

Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA Klap Assurantiemakelaars
Home Premie berekenen Voor wie Menu
Live chat