Faq

Vraag en antwoord over de Cyberverzekering

Als u via deze website zelf een berekening maakt of een verzekering sluit, dan handelt u volgens het principe van ´execution only´. Dat wil zeggen dat u van ons, Klap b.v, géén advies krijgt en dat u zelf uw eigen situatie en de marktsituatie beoordeelt en geheel zelfstandig een product kiest dat volgens u het beste bij u past. Wilt u toch liever een gedegen advies bel dan 020 795 79 82. Wij staan u graag bij in het maken van uw afweging en het nemen van uw beslissing.

Een Cyberrisicoverzekering dekt de aansprakelijkheid van door derden geleden schade, de eigen kosten van het bedrijf en gevolgschade en levert tevens responseteamservice op één polis.

Bij Hiscox en AIG, gerenommeerde internationale niche verzekeraars.

De Data Risks-verzekering van Hiscox verzekert uw bedrijf tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verlies van data, gegevens diefstal en cyber-aanvallen. Lees hier alles over op deze pagina.

Een inbreuk op data, is een incident waarbij gevoelige, beschermde of vertrouwelijke gegevens; gekopieerd, overgedragen, gestolen of gebruikt worden door een persoon die niet bevoegd is om deze handelingen uit te voeren.

Volgens een studie van Ponemon´s in 2010 zijn de meest voorkomende oorzaken:

1. ) Nalatigheid; 41% van de inbreuken zijn te wijten aan de nalatigheid van personeel. Een stijging van 1% tov 2009. Onder nalatigheid valt ook, gestolen/verloren elektronische/mobiele toestellen en fouten gemaakt door derden.

2.) Schadelijke of criminele aanvallen veroorzaken 31% van de inbreuken, een stijging van 7% tov 2009. Bij deze aanvallen is de (financiële) schade het grootst.

3.) Falen van het IT-systeem; 26% van de inbreuken worden hierdoor veroorzaakt en dit aantal is tov 2009 gedaald met 10%.

Ja dat kan. Op aanvraag maken wij graag maatwerk. Iedere keuze uit één of meer van de zes modules is mogelijk. Neemt u contact met ons op?
Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA Klap Assurantiemakelaars
Home Premie berekenen Voor wie Menu
Live chat