Wat is Cyber Protect?

Cyber Protect is een cyberrisicoverzekering die u en uw gezin beschermt tegen de gevaren van het internet. In samenwerking met AXA Assistance bieden wij u 24/7 technische, juridische en financiële ondersteuning in geval van aantasting van uw online reputatie, identiteitsfraude en conflicten met webshops.

Maak een berekening   ›

  • Communicatie-advies na reputatieschade
  • Technische hulp bij het verwijderen van schadelijke content
  • Professionele bemiddeling met tegenpartij in geval van conflict
  • Juridische begeleiding bij een rechtszaak
  • ‘Vergoeding van geleden en niet te verhalen schade’, gevolgschade is niet gedekt en krijgen hulp geen schadevergoeding

Lees de schadevoorbeelden en wat de Cyber Protect verzekering voor u doet.